Archive

    Sandla Puit arendab tootmist KIK’i toetusega

              Sandla Puit OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT- rakenduste toetamine” raames toetust summas 530 000 eurot, mille abil viiakse perioodil 02.05.2018 – 30.11.2021 ellu projekt „Sandla Puit OÜ ressursitõhususinvesteering“. Projekti eesmärgiks on saavutada tootmises 13,7%-line ressursisääst. Projekti raames investeeritakse höövelmaterjali töötlemispingi, […]