Sandla Puit arendab tootmist KIK’i toetusega

  Sandla Puit arendab tootmist KIK’i toetusega

   

   

   

   

   

  Sandla Puit OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud
  parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-
  rakenduste toetamine” raames toetust summas 530 000 eurot, mille abil viiakse perioodil
  02.05.2018 – 30.11.2021 ellu projekt „Sandla Puit OÜ ressursitõhususinvesteering“.
  Projekti eesmärgiks on saavutada tootmises 13,7%-line ressursisääst. Projekti raames investeeritakse höövelmaterjali töötlemispingi, planeerimis- ja jälgimistarkvara, täisautomaatse tapimasina, automaatse katlamaja, sõrmjätkuliini ja briketipressiliini soetamisse.