Tootmine

    KESKKONDA SÄÄSTEV TOOTMINE

    Sandla Puidu tootmist iseloomustab keskkonnasõbralikkus, kuna puitmaja valmimisel ei teki kahjulikke jäätmeid ning protsesside pidev täiustamine kuulub meie igapäevase töö hulka. Sandla Puidu meeskond hindab tervislikku ja jätkusuutlikku elukeskkonda. Kõik tekkinud puidujäägid kasutatakse ära, kas tootmishoonete kütmiseks või puitbriketi tootmiseks.
    Puit loodusliku ja taastuva ressursina, loob eelduse materjali olemasoluks ka tulevastele põlvkondadele. Puitmaja tootmiseks kasutatav tooraine on põhjamaine okaspuu, mis pärineb hästimajandatud metsast ning mida tõestab FSC® C130811 sertifikaat.