Privaatsuspoliitika

  OÜ Sandla Puit töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja pakkuda parimat teenust. Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi isikuandmeid:

  kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, ettevõte, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress).

  Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime soovijatele osutada tellitud teenuseid. Andmete töötlemise alus on vähemalt e-kirja teel antud isiklik nõusolek, leping või seadus.

  Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

  Kogutud isikuandmeid kasutame

  • arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
  • kliendile teenuste (ja/või toodete) kohta info saatmiseks;
  • kogutud isikuandmeid säilitame ainult niikaua, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks.
  • Kogutud andmed hävitame kohe kas kliendi palvel või eesmärgi täitumisel.

  Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine

  Isikuandmeid on andmesubjektil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis vähemalt e-kirja teel.

  Andmesubjektil on võimalik igal ajal kasutada oma õigust olla unustatud ja saata meile vähemalt e-kirja teel teade palvega oma isikuandmed kustutada.

  Kogutud isikuandmete jagamine

  Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik kliendi tellitud teenuse osutamiseks.

  Isikuandmete kaitse

  Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel. Palume meile kiiresti teada anda aadressil info@sandlapuit.ee kui Teile tundub, et meie töötaja on toiminud vastupidi kehtivale privaatsuspoliitikale.

  Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

  Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte veebilehel.

  Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Sandla Puit kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust aadressil info@sandlapuit.ee

  Probleemidega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.